WHATSAP D’INFORMACIĂ“ MUNICIPAL

17/01/2019

L’Ajuntament de Riudarenes, a proposta del Consell Municipal de Govern, oferirà un nou servei d’informació municipal totalment gratuït per als ciutadans de la població, a través del servei de missatgeria mòbil Whatsapp anomenat “Ajuntament Informa”. Aquest servei consisteix en un xat unidireccional a través del qual s’envien missatges informatius a aquelles persones que hagin sol·licitat l’alta del servei.

Un dels objectius d’aquest sistema, és el d’esdevenir una eina de difusió i d’informació que sigui àgil i propera, que permeti millorar els canals de comunicació ja existents per tal d’informar, no només als residents al municipi, sinó a tota aquella ciutadania que resideix habitualment fora del municipi i a la que, tot sovint, no arribava aquella informació més immediata i urgent. L’Ajuntament, a través d’aquest servei i les normes de funcionament del mateix, pretén complir els objectius relatius a l’accés a la informació   de   tots   els   veïns   i   veïnes   del   municipi, promovent així la participació ciutadana i l’acció popular. Per tant, l’objectiu a assolir té caràcter de principi bàsic d’actuació municipal en relació amb la participació ciutadana.

Aquest canal s’emprarà per facilitar la informació de les activitats que les associacions i entitats de Riudarenes duguin a terme, sempre que ho hagin comunicat amb suficient antelació a l’Ajuntament.

 • PRIVACITAT I SEGURETAT

Amb totes aquelles persones que es donin d’alta al servei, es crearà una llista de difusió a la qual s’enviaran els missatges. D’aquesta manera queda garantida la privacitat de les persones que formin part d’aquest grup, ja que els números quedaran ocults. Les dades dels usuaris seran introduïdes en una base de dades.

WRL’Ajuntament de Riudarenes, a proposta del Consell Municipal de Govern, oferirà un nou servei d’informació municipal totalment gratuït per als ciutadans de la població, a través del servei de missatgeria mòbil Whatsapp anomenat “Ajuntament Informa”. Aquest servei consisteix en un xat unidireccional a través del qual s’envien missatges informatius a aquelles persones que hagin sol·licitat l’alta del servei.

Un dels objectius d’aquest sistema, és el d’esdevenir una eina de difusió i d’informació que sigui àgil i propera, que permeti millorar els canals de comunicació ja existents per tal d’informar, no només als residents al municipi, sinó a tota aquella ciutadania que resideix habitualment fora del municipi i a la que, tot sovint, no arribava aquella informació més immediata i urgent. L’Ajuntament, a través d’aquest servei i les normes de funcionament del mateix, pretén complir els objectius relatius a l’accés a la informació   de   tots   els   veïns   i   veïnes   del   municipi, promovent així la participació ciutadana i l’acció popular. Per tant, l’objectiu a assolir té caràcter de principi bàsic d’actuació municipal en relació amb la participació ciutadana.

Aquest canal s’emprarà per facilitar la informació de les activitats que les associacions i entitats de Riudarenes duguin a terme, sempre que ho hagin comunicat amb suficient antelació a l’Ajuntament.

 • PRIVACITAT I SEGURETAT

Amb totes aquelles persones que es donin d’alta al servei, es crearà una llista de difusió a la qual s’enviaran els missatges. D’aquesta manera queda garantida la privacitat de les persones que formin part d’aquest grup, ja que els números quedaran ocults. Les dades dels usuaris seran introduïdes en una base de dades única i creada exclusivament per al servei d’informació a través de Whatsapp. Aquestes dades no es facilitaran a cap organisme extern ni tampoc s’utilitzaran per a cap altra gestió.

 • ENVIAMENT DE MISSATGES

L’enviament de missatges serà, preferentment, de dilluns a divendres, de 9:00 a 21:00 hores, excepte en situacions d’urgència o d’especial interès, en què s’enviaran en qualsevol moment del dia o de la setmana. Aquest servei és unidireccional, això significa que no és un mitjà vàlid per comunicar-se amb l’Ajuntament i que les persones que enviïn informació a través d’aquest mitjà no seran ateses, donat que disposen d’altres canals oficials de comunicació. Tampoc es podrà fer ús de l’opció de trucada a través de Whatsapp.

 • COM DONAR-SE D’ALTA AL SERVEI

Per donar-se d’alta a aquest servei només calen dos passos:

 1. Afegir als contactes del telèfon el número 696856902 amb el nom de “Ajuntament Informa”.
 2. Enviar un Whatsapp al nĂşmero 696856902 amb la paraula ALTA, nom i cognoms i DNI.

L’alta es farà efectiva dins dels 5 dies laborables següents a comptar des de la data en què s’ha enviat el missatge.

 

 • COM DONAR-SE DE BAIXA DEL SERVEI

Per donar-se de baixa del servei, caldrà enviar un correu electrònic a l’adreça acciosocial@riudarenes.org on hi constin les següents dades:

 1. “BAIXA Ajuntament Informa” a l’assumpte del correu electrònic.
 2. Nom, cognom i DNI en el text del missatge.

A partir d’aquest moment, no rebrà més informació a través d’aquest canal.

 • ENVIAMENT DE MISSATGES

L’enviament de missatges serà, preferentment, de dilluns a divendres, de 9:00 a 21:00 hores, excepte en situacions d’urgència o d’especial interès, en què s’enviaran en qualsevol moment del dia o de la setmana. Aquest servei és unidireccional, això significa que no és un mitjà vàlid per comunicar-se amb l’Ajuntament i que les persones que enviïn informació a través d’aquest mitjà no seran ateses, donat que disposen d’altres canals oficials de comunicació. Tampoc es podrà fer ús de l’opció de trucada a través de Whatsapp.

 • COM DONAR-SE D’ALTA AL SERVEI

Per donar-se d’alta a aquest servei només calen dos passos:

 1. Afegir als contactes del telèfon el número 696856902 amb el nom de “Ajuntament Informa”.
 2. Enviar un Whatsapp al nĂşmero 696856902 amb la paraula ALTA, nom i cognoms i DNI.

L’alta es farà efectiva dins dels 5 dies laborables següents a comptar des de la data en què s’ha enviat el missatge.

 • COM DONAR-SE DE BAIXA DEL SERVEI

Per donar-se de baixa del servei, caldrà enviar un correu electrònic a l’adreça acciosocial@riudarenes.org on hi constin les següents dades:

 1. “BAIXA Ajuntament Informa” a l’assumpte del correu electrònic.
 2. Nom, cognom i DNI en el text del missatge.

A partir d’aquest moment, no rebrà més informació a través d’aquest canal.