Tinença d’animals domèstics

03/07/2017

TINENÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS

“El meu animal de companyia està censat”

  • No oblideu posar-li la placa identificativa! . En cas de pèrdua podreu retornar-lo més ràpidament.
  • En cas de modificació de domicili, de baixa o pèrdua de l’animal cal comunicar-ho a l’ajuntament.
  • En cas de no tenir l’animal censat, recordeu que el podeu registrar a l’OAC de dilluns a divendres de 09:00 a 14:00 hores i dilluns de 16:00 a 18:00 hores (excepte juliol i agost).

“Respectem les normes bàsiques de convivència”

  • No és permès entrar gossos a les zones infantils de parcs i jardins.
  • S’ha de respectar la tranquil·litat dels veïns amb especial atenció a les hores nocturnes (des de les 22:00 fins les 08:00 hores).
  • S’hauran d’adoptar les mesures necessàries per evitar que el vostre gos molesti/espanti als vianants, quan aquest tingui accés a la tanca perimetral del vostre habitatge.
  • S’hauran de prendre les mesures necessàries per evitar que les deposicions i els orins dels animals, puguin afectar pisos, les façanes o la via pública.
  • Qui passeja l’animal té obligació de recollir/retirar els excrements del seu animal i dipositar-los de forma higiènicament acceptable en una paperera.