SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE

17/05/2019

S’informa que dilluns dia 20 de maig a les 20:00h a la Sala Polivalent 1 d’octubre, se celebrarà sessió EXTRAORDINÀRIA del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:
1.- Modificació de crèdit 3/2019
2.- Donar compte de la gestió política i econòmica de l’equip de govern durant el mandat 2015-2019