Servei Municipal d’Orientació Jurídica gratuïta

28/08/2014

El passat dia 21 de juliol, es va aprovar la implementació del projecte de servei municipal d’orientació jurídica, segons el projecte presentat per l’advocat Miquel Meca Pérez i organitzat amb la col·laboració d’aquest Ajuntament,.

Aquest servei s’ ofereix a tots els ciutadans i ciutadanes de Riudarenes que així ho sol·licitin prèviament a les oficines municipals, sigui presencialment o bé al telèfon 972856002.

Amb la implementació del servei d’Orientació Jurídica Gratuïta per els habitants del municipi de Riudarenes, l’Ajuntament pretén donar un servei totalment gratuït, que en els actuals moments serveixi per alleugeri determinades situacions que en la actualitat es veuen immerses famílies que a més no tenen recursos per tal de poder afrontar aquestes situacions. De vegades no només es tracta de recursos econòmics, sinó en moltes ocasions en la visió conjunta del problema que fa que estem en una situació que impedeixi prendre la decisió correcta.

El SOJ proporcionarà un primer consell orientador a qualsevol ciutadà que s’hi adreci i informarà sobre la possibilitat d’acudir als tribunals o de recórrer a les vies alternatives de resolució de conflictes, però no redacta cap document ni tramita cap assumpte.

L’assessorament que presta aquest servei és de caire general, i per tant, les consultes que s’hi podran formular abasten la totalitat de les matèries jurídiques que regulen les relacions socials:

– separacions

– divorcis

– mediació familiar

– arrendaments d’habitatges

– contractes de compravenda

– Execucions hipotecàries

– dret laboral i de la Seguretat Social

– accidents de trànsit

– estrangeria

– assegurances, etc.

Els serveis doncs, no seran en cap cas la elaboració de documents i presentació dels mateixos, sinó adreçar al beneficiari d’aquest servei a les instàncies més adequades i a l’administració competent en cada matèria.