Regidories

Aquí podreu consultar les notícies relacionades amb l’acció de govern de cada una de les regidories que formen part del govern municipal. Per poder consultar les corresponents a cada una de les regidories, podeu accedir mitjançant el menú desplegable de l’apartat principal.

Sense contingut...