Contractes menors i relació de proveïdors

Contractes menors i relació de proveïdors

En aquest apartat podreu consultar tota la contractació pública inferior a 18.000 euros (IVA exclòs) en el cas dels contractes de subministraments i serveis o de 50.000 euros en el cas dels contractes d’obres, que realitza l’Ajuntament de Riudarenes, mitjançant acords de la Junta de Govern Local, per tal d’executar les seves competències.

Així doncs, en la següent taula podreu consultar la informació agregada de tota la contractació menor, on s’identificaran els tipus de contractes, la data de la Junta de Govern on es va aprovar i l’import total compromès i que són  la tipologia habitual de tipus i procediments de contractes utilitzats per l’Ajuntament.

Les contractacions d’una modalitat diferent a la prevista en aquest apartat, s’incorporen directament al perfil del contractant, o bé a la seu electrònica de l’Ajuntament.

DATA ACORD TIPOLOGIA OBJECTE IMPORT ADJUDICACIÓ (IVA INCLÒS) ADJUDICATARI
12/01/2015 Subministrament Adquisició seient per parc infantil 181,50 € ENTORN URBÀ
19/01/2015 Subministrament Adquisició material percussió 967,95 € BATUKEM
19/01/2015 Serveis Ampliació del projecte de percussió al carrer 2.227,72 € ASSOCIACIÓ ENCANVI
16/02/2015 Subministrament Adquisició porta del cementiri 2.171,95 € SERRALLERIA ERBAN UNIPERSONAL
02/03/2015 Subministrament Adquisició equipaments informàtics 1.703,95 € INFORMATICA LA SELVA
 16/03/2015 Subministrament Adquisició bústies 1.061,41 € BRICO-CASA PUIG SL
 16/03/2015  Subministrament Adquisició mobiliari edifici El Sindicat 3.609,31 €  OFICINA I ARXIU
 16/03/2015  Subministrament  Adquisició equipaments informàtics  1.793,53 € INFORMATICA LA SELVA
 16/03/2015  Subministrament  Instal·lació i configuració d’equips informàtics  119,79 €  INFORMATICA LA SELVA
30/03/2015 Serveis Instal·lació llum a la nau de la brigada 2.514,38 € INSTAL·LACIONS I MANTENIMENT ROS
30/03/2015 Serveis Tala d’arbres en parcel·les municipals 1.766,60 € JARDINERIA I SERVEIS FORESTALS DAVID BORRELL
05/04/2015 Serveis Instal·lació servei WIFI Centre Cívic de Can Fornaca 179,95 € AKIWIFI
18/05/2015 Subministrament Adquisició tatami per zona esportiva 2.178,00 € DAISHO SPORTS SL
06/07/2015 Serveis Contractació actuació festa major 8.470,00 € NUEVA ETAPA
06/07/2015 Serveis Contractació actuació festa major 900,00 € COBLA CIUTAT DE GIRONA
06/07/2015 Serveis Contractació actuació festa major 850,00 € COBLA BAIX EMPORDÀ
20/07/2015 Subministrament Adquisició aplicació per la gestió del cementiri 1.028,50 € JVF INFORMATICA