Òrgans de Govern i Participació
19/07/2019

Consell Municipal de Can Fornaca

El Consell municipal de Can Fornaca és un òrgan de participació i de diàleg que ...

19/07/2019

Consell de Govern Municipal

Naturalesa jurídica El Consell de Govern és un òrgan col·legiat municipal que té per objectiu ...

04/02/2014

La Junta de Govern Local

Naturalesa jurídica La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal ...

04/02/2014

El Ple Municipal

Naturalesa jurídica El Ple és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la ...

  •  
  •