Convenis

Conveni per la cessió gratuïta d’ús d’un local situat a la Plaça de la Vila, 3

Conveni cessió d’ús local Pere Batallé

Conveni amb el Consell Comarcal per l’execució del programa Treball i Formació

Conveni Programa Treball i Formació (Agents Cívics)

Conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal per la prestació del servei de Transport Escolar

Conveni transport escolar

Conveni amb el Consell Comarcal per l’aplicació del Fons de Cooperació Local – Tram Supramunicipal

Conveni aplicació del Tram supramunicipal

Conveni amb el Consell Comarcal per la prestació dels Serveis Socials Especialitzats

Conveni prestació serveis socials

Adhesió al projecte comarcal en el marc del projecte “Salut i Crisi” de Dipsalut període 2015/2016

Adhesió programa Salut i Crisi

Conveni amb el Consell Comarcal per la higienització i manteniment dels parcs urbans de salut

Conveni higienització parcs salut

Conveni col·laboració amb el Consell Comarcal pel suport tècnic de Joventut

Conveni tècnic de joventut

Conveni amb l’Associació Gent Gran i la Fundació La Caixa per al desenvolupament de projectes del programa Gent Gran

Conveni projectes Gent Gran

Conveni amb la Fundació Emys per la gestió de la finca municipal Can Moragas

Conveni per la gestió de Can Moragas

Conveni per la cessió d’ús de terrenys per la instal·lació de contenidors

Conveni per la cessió d’ús terrenys

Conveni per la rehabilitació i utilització d’un habitatge amb finalitats socials

Conveni per la cessió d’un habitatge d’ús social

Conveni de col·laboració amb el CER per l’ús de les instal·lacions esportives i el foment de la pràctica esportiva

Conveni col·laboració amb el CER

Conveni amb la Fundació La Caixa per el desenvolupament d’activitats de caràcter social

Conveni amb La Caixa pel Banc d’Aliments

Conveni amb el CTTI de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una infraestructura de telecomunicacions

Conveni cessió espai per instal·lació d’una antena

Conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per al desenvolupament del programa Euronet 50/50 a l’Escola Josep Boada

Conveni 50-50