Grups Municipals

El grup municipal és el conjunt de persones que es van presentar sota una mateixa candidatura en les eleccions municipals i té reconeguts drets col·lectius.

El nombre de regidors i regidores que integren cada grup municipal depèn dels vots obtinguts per la candidatura corresponent en les eleccions municipals. Cada grup municipal designa un regidor o regidora que exerceix les funcions de portaveu.

Sense contingut...