Edictes i taulell d’anuncis municipal

A través d’aquest apartat pots accedir a la informació relativa als edictes, anuncis i altres procediments normatius que es troben actualment en tràmit.

https://tauler.seu.cat/inici.do?idens=1714850006

13/07/2015

Edicte sobre l’aprovació del cartipàs municipal

Exercici 2015 Edicte número 133 de data 13 de juliol de 2015 ...

07/07/2015

Edicte de nomenament de tinents d’alcalde

Exercici 2015 Edicte número 129 de data 7 de juliol de 2015 ...

07/07/2015

Edicte de delegació d’atribucions a regidors

Exercici 2015 Edicte número 129 de data 7 de juliol de 2015 ...

06/07/2015

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte

Exercici 2015 Edicte número 128 de data 6 de juliol de 2015 ...

06/07/2015

Edicte sobre la contractació de personal laboral temporal amb caràcter d’urgència

Exercici 2015 Edicte número 128 de data 6 de juliol de 2015 ...

03/07/2015

Edicte sobre la contractació de personal amb caràcter d’urgència

Exercici 2015 Edicte número 127 de data 3 de juliol de 2015 ...

03/07/2015

Edicte referent a la delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern

Exercici 2015 Edicte número 127 de data 3 de juliol de 2015 ...

03/07/2015

Edicte referent a la designació dels membres de la Junta de Govern Local

Exercici 2015 Edicte número 127 de data 3 de juliol de 2015 ...

12/06/2015

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació d’un reglament

Exercici 2015 Edicte número 113 de data 12 de juny de 2015 ...

09/06/2015

Edicte de rectificació d’errors materials

Exercici 2015 Edicte número 110 de data 9 de juny de 2015 ...

22/05/2015

Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de suplement de crèdit

Exercici 2015 Edicte número 98 de data 22 de maig de 2015 ...

30/04/2015

Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de suplement de crèdit

Exercici 2015 Edicte número 83 de data 30 d’abril de 2015 ...

27/04/2015

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança fiscal número 4

Exercici 2015 Edicte número 80 de data 27 d’abril de 2015 ...

21/04/2015

Edicte sobre la contractació de personal laboral temporal amb caràcter d’urgència

Exercici 2015 Edicte número 76 de data 21 d’abril de 2015 ...

17/04/2015

Edicte de convocatòria i bases per a la provisió d’una plaça

Exercici 2015 Edicte número 74 de data 17 d’abril de 2015 ...

02/04/2015

Edicte referent a la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’anul·lació d’una ordenança fiscal

Exercici 2015 Edicte número 64 de data 2 d’abril de 2015 ...

02/04/2015

Edicte de l’acord d’aprovació provisional d’un reglament

Exercici 2015 Edicte número 64 de data 2 d’abril de 2015 ...

02/04/2015

Edicte d’aprovació inicial d’un expedient de modificació de crèdit

Exercici 2015 Edicte número 64 de data 2 d’abril de 2015 ...

02/04/2015

Edicte d’aprovació inicial d’un expedient extrajudicial de crèdit

Exercici 2015 Edicte número 64 de data 2 d’abril de 2015 ...

20/02/2015

Edicte de notificació de liquidacions tributàries

Exercici 2015 Edicte número 35 de data 20 de febrer de 2015 ...

12/02/2015

Edicte d’aprovació definitiva del pressupost municipal i de la plantilla de personal per a l’exercici 2015

Exercici 2014 Edicte número 248 de data 31 de desembre de 2014 ...

06/02/2015

Edicte d’aprovació provisional de la modificació de l’Ordenança Fiscal número 4

Exercici 2015 Edicte número 25 de data 6 de febrer de 2015 ...

06/02/2015

Edicte de notificació de declaració d’incompliment injustificat d’ordre d’execució

Exercici 2015 Edicte número 25 de data 6 de febrer de 2015 ...

02/02/2015

Edicte d’aprovació definitiva del Pla d’actuació municipal multirisc

Exercici 2015 Edicte número 21 de data 2 de febrer de 2015 ...

27/01/2015

Edicte de notificació de declaració d’incompliment injustificat d’ordre d’execució

Exercici 2015 Edicte número 17 de data 27 de gener de 2015 ...

27/01/2015

Edicte de notificació de declaració d’incompliment injustificat d’ordre d’execució

Exercici 2015 Edicte número 17 de data 27 de gener de 2015 ...

15/01/2015

Edicte sobre contractació urgent de personal temporal

Exercici 2015 Edicte número 9 de data 15 de gener de 2015 ...

31/12/2014

Edicte d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals 2015

Exercici: 2014 Edicte n̼mero 248 РAnnex I de data 31 de desembre de 2014 ...

31/12/2014

Edicte d’aprovació definitiva d’un expedient de crèdit extraordinari

Exercici: 2014 Edicte número 248 de data 31 de desembre de 2014 Edicte ...

03/12/2014

Edicte d’aprovació definitiva d’un reglament

Exercici: 2014 Edicte número 231 de data 3 de desembre de 2014 Edicte ...

03/12/2014

Edicte de l’aprovació definitiva de les Bases per la concessió d’ajudes socials

Exercici: 2014 Edicte número 231 de data 3 de desembre de 2014 Edicte ...

04/11/2014

Edicte de l’acord d’incoació d’expedient per a la desafectació d’un bé demanial

Exercici 2014 Edicte número 208 de data 31 d’octubre de 2014 Edicte ...

31/10/2014

Edicte d’informació pública de sol·licitud d’una llicència d’obres

Exercici 2014 Edicte número 208 de data 31 d’octubre de 2014 Edicte ...

31/10/2014

Edicte aprovació inicial del Pla d’actuació municipal multirisc de Riudarenes

Exercici 2014 Edicte número 208 de data 31 d’octubre de 2014 Edicte ...

31/10/2014

Edicte de l’acord d’adjudicació del contracte per a l’execució d’unes obres

Exercici 2014 Edicte número 208 de data 31 d’octubre de 2014 Edicte ...

30/09/2014

Anunci de conversió de contracte de treball a temps parcial a treball a temps complet

Exercici: 2014 Decret d’Alcadia número 130/2014 de data 12 de setembre de 2014. Decret ...

03/09/2014

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte

Exercici:2014 Edicte número 168 de data 3 de setembre de 2014 Edicte ...

13/08/2014

Anunci sobre l’aprovació provisional del Reglament de creació i funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament

Exercici: 2014 Edicte número 154 de data 13 d’agost de 2014 Edicte ...

23/06/2014

Edicte d’aprovació inicial d’un projecte

Exercici: 2014 Edicte número 119 de data 23 de juny de 2014 Edicte ...

23/06/2014

Edicte d’informació pública del Compte General de l’exercici 2013

Exercici: 2014 Edicte número 119 de data 23 de juny de 2014 Edicte ...

05/06/2014

Edicte d’aprovació provisional de la modificació d’uns preus públics

Exercici: 2014 Edicte número 107 de data 5 de juny de 2014 Edicte ...

  •  
  •