Can Fornaca

S’obre aquest apartat amb la finalitat de tenir un espai propi d’una part del nostre municipi que té unes singularitats molt particulars i que té un considerable nucli de població.
Des de aquest espai s’ha de fer ressó de totes aquelles informacions i notícies que afecten directament a la urbanització, amb l’esperança que també serveixi com a eina informativa i de reforçament dels lligams socials, envers la resta del municipi.

Sense contingut...