PROHIBIDES LES REUNIONS DE MÉS DE SIS PERSONES.

26/09/2020

Avui dia 26 de setembre, el DOGC publica, i entren en vigor, noves mesures per la contenció de la COVID19. Entre elles:

🔴 Es prohibeixen les trobades i reunions de més de sis persones, llevat que siguin convivents, tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic.

🥄 En les reunions que concentrin fins a sis persones en espais públics no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes.

🏨 Així mateix, es limita a sis el nombre de persones que poden ocupar una taula o agrupacions de taules en els establiments d’hoteleria i restauració, tant en espais interiors com en terrasses, sens perjudici del compliment d’altres limitacions establertes a l’activitat d’hoteleria i restauració en les resolucions amb mesures especials en matèria de salut pública per a la contenció de l’expansió de la pandèmia causada per la COVID-19 vigents en àmbits territorials específics.

📖 Més informació i excepcions (DOGC): https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8234/1813514.pdf