Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle

13/04/2015

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic impulsa i dóna suport a l’establiment d’acords voluntaris amb organitzacions, entitats i col·lectius de Catalunya per a la reducció de les seves emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. La promoció d’aquests acords té com a objectiu esdevenir un instrument clau dins el ventall del conjunt de polítiques públiques relatives al canvi climàtic. Seguint les experiències portades a terme en altres països europeus, s’ha constatat que aquests acords entre els sectors públic i privat són una molt bona eina per avançar en el camí cap a la sostenibilitat.

En data 24 de març de 2015, la Fundació Emys, de la que l’Ajuntament de Riudarenes en forma part va adherir-se a l’esmentat programa.

A través del Programa d’Acords Voluntaris, totes les empreses, institucions, administracions públiques, associacions i fundacions que s’hi vulguin adherir es comprometen voluntàriament a fer el seguiment de les seves emissions i establir mesures que contribueixin a la seva reducció, més enllà del que obliga la normativa. Per la seva banda, la Generalitat de Catalunya estimula aquests esforços i, alhora, estableix mecanismes per al seu reconeixement públic. A l’apartat Organitzacions compromeses: els progressos del programa, trobareu informació sobre les organitzacions adherides.

Podeu contactar amb l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic per qualsevol dubte o aclariment a: acordsvoluntaris.tes@gencat.cat o al telèfon 93 444 50 00 o a la pàgina http://canviclimatic.gencat.cat/ca/.