PLE ORDINARI 25/09/2020

24/09/2020

S’informa que divendres 25 de setembre de 2020 a les 20:00 a la Sala Polivalent 1 d’Octubre , se celebrarà sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior

2.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de la modificació  PEF

3.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit  8/2020

4.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’expedient de l’aprovació inicial de la modificació del POUM numero 3

5.- Proposta d’aprovació, si s’escau, l’adhesió del municipi de Riudarenes al Pla LGBTI pels municipis i la Comarca de la Selva 2020-2023

6.- Proposta d’aprovació, si s’escau, del Pla Local de joventut 2021-2025

7.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’acord d’aprovació inici de l’expedient d’oficialització de l’escut municipal

8.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el Grup municipal Som Riudarenes per a la reobertura del centre d’atenció primària de Riudarenes

9.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’assabentaments  informes 2n trimestre i estat d’execució

10.- Donar compte del Decrets d’Alcaldia i de les actes de la Junta de Govern

11.- Assumptes d’urgència

12.- Precs i preguntes