PLE ORDINARI 18/12/2020

17/12/2020

 

 

S’informa que divendres 18 de desembre de 2020 a les 20:00, se celebrarà sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior

2.- Ratificació del decret d’alcaldia núm. 2020DECR000321

3.- Proposta d’aprovació inicial del pressupost exercici 2021

4.- Proposta d’autorització de signatura del conveni  entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Agència Tributària de Catalunya

5.- Proposta d’aprovació de la moció de la llengua

6.- Proposta d’aprovació la moció de declaració persona non grata Felip V Borbo

7.- Proposta de donar compte de deixar sense efecte l’acord d’aprovació del PEF

8.- Donar compte del Pla anual de control Financer de l’Ajuntament de Riudarenes, de règim de control simplificat, per a l’exercici 2021

9.- Donar compte dels informes econòmics corresponent al tercer trimestre

10.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia i de les actes de la Junta de Govern Local

11.- Assumpte d’urgència

12.- Precs i preguntes

 

El Ple es portarà a terme de manera telemàtica i es podrà seguir pel canal de youtube de l’Ajuntament de Riudarenes 

Enllaç Ple: https://www.youtube.com/watch?v=Z6X7uls_XU0