PLE EXTRAORDINARI 30/10/2020

27/10/2020

 

 

S’informa que divendres 30 d’octubre de 2020 a les 20:00, se celebrarà sessió Extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Proposta d’aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic Fusteria Ter Onyar

2.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’expedient del Compte General exercici 2019

3.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 12

4.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació del Pla Director de l’aigua

5.- Proposta d’aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 10/2020 – incorporació del superàvit 2019 per finançar inversions financerament sostenibles.

 

El Ple es portarà a terme de manera telemàtica i es podrà seguir pel canal de youtube de l’Ajuntament de Riudarenes 

Enllaç Ple: 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YAVEX6WqZ1Y