Oficina virtual de Prodaisa

26/06/2015

La companyia encarregada de la gestió del servei d’aigua, Prodaisa, ha activat una oficina virtual online. La principal finalitat és facilitar l’accés als abonats en tot moment,  i des de qualsevol dispositiu fixe o mòbil, a la seva informació sobre el consum d’aigua potable, dades personals i facturació emesa pel servei.

– Gestió de les dades personals de l’abonat

– Consultar consums i factures

– Obtenir les factures trimestrals en format digital

– Informar sobre lectures de comptador

– Pagament online de factures pendents

– Unificació en un sol usuari de múltiples pòlisses de subministrament

– Obtenir informació de les actuacions i avaries en l’abastament

Per accedir al servei cal entrar a     http://oficinavirtual.prodaisa.com