Modificació de l’horari de l’oficina d’atenció ciutadana

03/11/2016

A partir del dia 1 de novembre de 2016, l’horari de les oficines d’atenció ciutadana serà el següent:

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 hores.

Dilluns de 16:00 a 18:00 hores (excepte juliol i agost)

L’horari d’atenció dels serveis tècnics municipals queda de la següente manera:

Enginyer municipal РDilluns de 10:00 a 18:00 hores (cita pr̬via)

Arquitecte municipal РDivendres de 12:00 a 14:00 hores (cita pr̬via)

Tanmateix us recordem que l’Ajuntament de Riudarenes ofereix als seus ciutadans i ciutadanes, la possibilitat de realitzar una gran varietat de tràmits a través de mitjans telemàtics electrònics durant les 24 hores del dia, 365 dies a l’any i sense necessitat de desplaçar-se fins a les oficines municipals.

Aquest servei s’ofereix a través del mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per internet, e-TRAM.

L’e-TRAM permet als ciutadans, a través de senzills formularis, iniciar diversos tràmits amb l’Ajuntament, adjuntant també  la documentació requerida en la tramitació de la sol·licitud.