MESURES DE PREVENCIÓ

08/05/2020

MESURES DE PREVENCIÓ.
Atesa la gran afluència de gent al voltants de la riera Santa Coloma, l’Ajuntament de Riudarenes demanem a la població que hi eviti el bany.
Segons l’Organització Mundial de la Salut, no hi ha evidència que els coronavirus humans estiguin presents en les diferents masses d’aigua (tant superficials com subterrànies). La COVID-19 és menys estable en el medi i té un major impacte amb els oxidants com el clor. A més, les altes temperatures, un pH baix, la llum del sol i els desinfectants comuns faciliten la mor d’aquest virus.
Ara bé, on sí que cal prendre més precaucions, apunten, és en rius, llacs i gorgs d’aigua dolça i no tractada, on la supervivència del virus “és superior”. Són, en aquest sentit, els medis aquàtics més desaconsellables en relació amb altres alternatives.
Així doncs, cal evitar banyar-se en aquests llocs, però, sobretot, cal evitar les aglomeracions de gent que es produeixen al voltant de la riera de Santa Coloma, ja que s’han pogut observar nens mullant-se a la riera i pares enraonant amb altres famílies. Això suposa una greu imprudència que s’escapa de la capacitat de control d’aquest Ajuntament, motiu pel qual demanem seny i responsabilitat a tothom.
Cal fer les coses bé per evitar la propagació del virus, cal que respectem les distàncies i fem ús de les mascaretes. És per aquest motiu que l’Ajuntament incrementarà la presencia del guàrdia municipal en aquestes zones per advertir que s’ha de complir la normativa.
Surt i passeja amb responsabilitat.