LLISTAT PLACES LLAR D’INFANTS RODAMONS CURS 2020-20201

29/05/2020

LLISTES PLACES PER AL CURS 2020-21

 

Enguany el període de pre-inscripcions s’ha vist afectat per la situació d’excepcionalitat davant del COVID-19. Les llistes que ara es presenten i es publiquen corrresponen a les ràtios establertes fins a dia d’avui pel Departament d’Educació.

No obstant, de cares al proper curs 2020-21, l’organització del centre es pot veure condicionada i pot veure’s amb la necessitat i obligatorietat d’haver d’aplicar canvis en els criteris d’atenció dels infants.

Per tant, tots els òrgans que conformen la Llar d’Infants treballem en el plantejament de diferents escenaris davant d’aquest moment tan incert en el què ens trobem tota la societat.

Ara mateix estem treballant en un Pla d’Organització per al curs 2020-21 que es publicarà properament i del qual n’informarem a totes les famílies que han sol·licitat plaça per al proper curs.

 

ORDRE INSCRIPCIÓ NOM INFANT DNI INFANT, PARE, MARE O TUTOR/A ANY NAIXEMENT PUNTUCIÓ BAREMS ADMÈS/LLISTA ESPERA
1 G.M XXXXX035L 2019 0 PUNTS LLISTA ESPERA
2 T.M XXXXX071D 2019 0 PUNTS LLISTA ESPERA
3 M.B.LL XXXXX012S 2019 10 PUNTS ADMÈS
4 E.B.C XXXXX342W 2018 10+8= 18 PUNTS ADMÈS
5 M.D.F XXXXX323S 2019 8 PUNTS ADMÈS
6 O.P.C XXXXX724G 2018 8 PUNTS ADMÈS
7 R.M.P XXXXX661L 2019 3 PUNTS ADMÈS
8 C.M.H XXXXX980J 2019 0 PUNTS LLISTA ESPERA
9 B.C.J XXXXX285Z 2018 3 PUNTS ADMÈS
10 J.C.J XXXXX285Z 2019 3 PUNTS ADMÈS
11 P.C.J XXXXX285Z 2019 3 PUNTS ADMÈS
12 C.P.F XXXXX236L 2018 8 PUNTS ADMÈS
13 J.F.J XXXXX694L 2018 0 PUNTS ADMÈS
14 A.G.P XXXXX898Y 2018 0 PUNTS ADMÈS
15 D.M.S XXXXX888N 2018 0 PUNTS ADMÈS
FORA DE TERMINI V.B.G XXXXX139V 2019 8 PUNTS LLISTA ESPERA