Llar d’Infants Municipal

29/09/2015

Presentació

La Llar d’Infants Municipal de l’Ajuntament de Riudarenes ofereix un context educatiu per als infants del nostre poble. El conjunt d’experiències educatives promouen el desenvolupament, la socialització i l’aprenentatge de tots els nens i nenes, en un marc acollidor i integrador.

El nostre projecte educatiu té uns eixos bàsics de treball: l’educació és una tasca conjunta de la família i de l’escola, la motivació i l’aprenentatge són indissociables, els valors s’aprenen a partir de la vida quotidiana i la convivència, la cohesió social es promou i es viu a partir de les xarxes de relacions i la cooperació amb l’entorn.

Què fem ?

La nostra feina consisteix a educar, juntament amb les famílies, els nens i nenes de 4 mesos a 3 anys, per ajudar-los en el seu desenvolupament.

Què oferim ?

Per als nens i nenes:

 • Projectes educatius amb criteris pedagògics comuns.
 • Atenció individualitzada.
 • Espais i materials adequats a les seves necessitats amb un ambient motivador que facilita el desenvolupament harmònic dels infants.
 • Suport per anar-los ajudant a fer les coses tot sols.
 • Convivència amb companys i companyes per iniciar-se en les primeres relacions socials.
 • Servei de menjador.

Per a les famílies:

 • Informació i assessorament sobre temes relacionats amb l’educació dels nens i nenes.
 • Espai de relació amb altres famílies.
 • Possibilitat de participar en l’escola i col·laborar-hi aportant coneixements i habilitats.

A qui ens adrecem ?

Infants de 8 mesos a 3 anys i les seves famílies.

El nostre compromís

 1. Mantenim l’escola oberta a les famílies:
  • Facilitem l’entrada esglaonada d’infants i flexibilitat horària durant el temps que duri l’adaptació al centre, acompanyats d’una persona adulta de referència.
  • Oferim aules obertes durant les hores d’entrada i sortida dels infants, per tal de poder traspassar la informació.
  • Oferim un mínim de dues entrevistes amb les famílies.
  • Donem informació mensual dels menús diaris.
  • Donem informació del que es fa a les escoles a través de cartelleres, fotografies…

Ajudeu-nos a millorar

Per tal de millorar el servei i garantir l’acompliment dels nostres compromisos de qualitat, us demanem la vostra col·laboració en diferents aspectes:

 • Formalitzeu la preinscipció en el període establert.
 • Faciliteu, al centre la documentació que es demana per poder formalitzar la matrícula.
 • Signeu els documents que l’escola demana:
  • Autorització de les excursions i sortides que organitza l’escola i abonament de les despeses corresponents. En cas de no deixar-hi anar l’infant, s’haurà de quedar a casa, ja que aquestes activitats entren dintre la programació pedagògica.
  • Dret d’imatge, per tal d’afavorir la tasca del centre de donar informació de les activitats que es porten a terme.
  • Autorització d’intervenció urgent, per poder actuar ràpidament en cas de necessitat.
  • Domiciliació dels rebuts a l’entitat bancària corresponent per tal de facilitar el cobrament del servei.
 • Durant el període d’adaptació:
  • Vetlleu perquè els infants vinguin amb regularitat el primer temps.
  • Recolliu-los amb puntualitat.
 • Informeu-vos diàriament amb el personal educador, per saber com ha passat la jornada el vostre fill/a.
 • Participeu en les activitats que l’escola proposa.
 • Aporteu propostes, idees i suggeriments a l’escola (activitats, materials, xerrades…).
 • Quedeu-vos les criatures a casa quan estan malaltes i porteu l’informe mèdic sempre que l’escola ho sol·liciti.
 • Aviseu el personal educador quan un infant no pugui assistir temporalment a l’escola bressol.
 • Pagueu les quotes corresponents. Si una família deixa d’abonar- les es donarà de baixa l’infant.

Com podeu accedir al nostre servei?

Tot el procés de preinscripció i matriculació de les escoles bressol es farà des de el propi centre.

Aquest procés ve regulat per la normativa corresponent del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que complementa la normativa aprovada per l’Ajuntament de Riudarenes.

Es pot trobar tota la informació necessària a la plana web de la llar www.llardinfantsrodamons.com

Contacte

LLAR D’INFANTS RODAMONS
Pl. Lluís Rivera, s/n – 17421 Riudarenes
Tel. 972 856216
b7006046@xtec.cat

Horari i calendari:
L’horari és de 8 del matí a 6 de la tarda. El calendari és de setembre a juny. El mes de juliol és optatiu.
Per Nadal, Setmana Santa i el mes d’agost, l’escola estarà tancada.