Pla local de joventut

El document aprovat és l’aposta per unes polítiques de joventut integrals i de qualitat a Riudarenes. El Pla Local de Joventut 2012 – 2015 pretén ser la base per desenvolupar les principals fites i reptes en matèria de joventut, que marca el Pla Nacional de Joventut 2010 – 2020, tenint en compte les necessitats i oportunitats del context local.

La joventut és un període important en el cicle vital d’una persona, es donen un seguit de canvis biològics i psicològics, i la vivència de transicions educatives, laborals, familiars, en els hàbits saludables, en la que es construeixen oportunitats i que defineixen la identitat i la trajectòria de vida dels joves.

En els últims anys, l’afebliment de l’Estat del Benestar, la crisi econòmica, la pèrdua de llocs de treball, l’augment de la població estrangera jove, la difusió de les TIC, ha suposat un canvi important en el context en què viuen els joves, dificultant el seu desenvolupament en tots els nivells, però sobretot en l’àmbit laboral i la transició domiciliària.

És per això, que el treball amb els i les joves, a través de les polítiques de joventut, esdevé fonamental i necessari per tal d’incidir positivament en la seva emancipació, així com fer-los protagonistes en la definició del seu entorn, en aquest cas Riudarenes.

Per tal de garantir unes polítiques de joventut amb èxit i que suposin una transformació qualitativa de les oportunitats de tots els joves, és important, per una banda, la integrabilitat d’aquestes, amb el treball en xarxa que impliqui diversos agents socials a nivell local, i quan es requereixi a nivell comarcal i nacional. I per altra banda, no hem perdre de vista, la centralitat dels joves, empoderant-los i fent-los responsables de la seva trajectòria vital. Així doncs, les polítiques de joventut resultats d’aquest PLJ hauran d’estar enfocades cap a l’emancipació i la participació dels joves.

Podeu consultar el document íntegre al següent enllaç:          Pla Local de Joventut