Informació sobre els embargaments d’ajuts d’urgència socials

14/07/2015

La Federació de Municipis de Catalunya i l’ACM  va denunciar aquesta pràctica a través d’un comunicat alertant que era un atac a les polítiques de cohesió i atenció social i que només es feia amb fins recaptatoris. sense tenir en compte d’altres factors que l’ordenament jurídic, esdevé un atac a les polítiques de cohesió social i als programes d’atenció social que els governs locals executen.Arran d’aquesta denuncia, el titular del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha expressat formalment en el Senat el compromís de reformar aquesta disposició per excloure aquests tipus d’ajuts de la seva aplicació i aplicar amb retroactivitat aquesta exclusió per resoldre els problemes generats pels procediments en curs.

El Departament de Benestar Social i Família es va posar en contacte amb la Delegació a Catalunya de l’Agència Tributària i s’ha acordat aturar aquests procediments. Malgrat tot, en ser processos automàtics s’ha acordat que davant de qualsevol notificació d’embargament per aquest concepte caldria seguir aquests passos:

-Respondre la notificació omplint l’apartat B de l’Annex que s’adjunta a la Diligència d’embargament en els termes següents:

-Si l’ajuda encara no s’ha abonat, total o parcialment, cal marcar l’apartat B.1.

– Si l’ajuda ja s’ha fet efectiva, cal marcar l’apartat B.2.

-Tant si es dóna el cas 1 com el cas 2, en l’apartat d’Observacions addicionals: caldria fer constar que l’ajut objecte del present embargament correspon a una ajuda d’urgència social destinada a cobrir les necessitats bàsiques de la persona.

En cas que tingueu algun dubte, us podeu posar en contacte amb l’Administració Tributària de la vostra demarcació.