SUSPENSIÓ DE LA FESTA DE SANT MARTÍ

06/11/2020

Vistes les noves mesures per fer front a la COVID-19 emeses per la Generalitat de Catalunya i vist que s’ha suspès l’activitat cultural, us informem que aquest any no es podran celebrar els actes de la Festa de Sant Martí.