Edicte sobre l’aprovació del cartipàs municipal

13/07/2015

Exercici 2015

Edicte número 133 de data 13 de juliol de 2015