Desplegament 4G a la banda de 800 MHZ (TDT

17/02/2017

Les operadores de telefonia mòbil, començaran en breu a oferir serveis sobre la xarxa 4G a la banda de 800MHZ, anteriorment utilitzat per la Televisió Digital Terrestre (TDT), i que permet oferir les millors prestacions sobre aquesta tecnologia, oferint la millor cobertura en interiors i la major extensió de cobertura possible.

Amb la posada en marxa d’aquestes xarxes 4G, sobre aquesta nova banda de freqüències, continua el procés d’implantació que s’està realitzant de forma gradual per tot el territori des de el passat mes de juliol i que ha de finalitzar en març de 2018. Per comprovar les localitats on ja estan activitats aquests serveis, podeu consultar el següent enllaç:

https://www.llega800.es/listado-de-municipios-activos/

La prestació dels serveis mòbils en aquesta banda pot comportar l’aparició de determinades afectacions a la recepció del senyal de Televisió Digital Terrestre (TDT) dels usuaris de la seva localitat, a causa que s’utilitzava anteriorment per al servei de TDT.

Per solucionar aquestes afectacions, en cas d’arribar a produir-se, els operadors mòbils han confiat en l’ empresa, llega800, per a solucionar qualsevol tipus d’afectació que pugui produir-se a qualsevol usuari de TDT i en qualsevol punt del territori nacional que es vegi afectac per aquest motiu.

Aquest procediment d’actuació habilita un telèfon d’atenció gratuït i una pàgina web a la qual poden recórrer tots els usuaris per sol•licitar l’actuació a les seves instal•lacions per a la solució de les afectacions de manera que pugui restablir el servei TDT amb total normalitat. A aquests efectes, us informem que el número d’atenció gratuït per als ciutadans és el següent:

900.833.999

 

I la pàgina web posada a disposició per als ciutadans és la que a continuació s’indica:

http://www.llega800.es

 

Llega800 Tríptic

 

Una vegada rebuda la notificació de l’afectació per part dels usuaris de TDT, un tècnic qualificat es desplaçarà allà on s’hagi detectat l’afectació i procedirà a realitzar les tasques de condicionament necessàries per solucionar les esmentades afectacions. Tot això sense cap cost per a l’usuari.