DECRET DE DELEGACIÓ DE REGIDORIES

03/07/2019

En data 26 de juny de 2019 l’Alcalde de l’Ajuntament de Riudarenes ha firmat el Decret de delegació d’atribucions als nous regidors.

DECRET REGIDORIES