Creació d’una borsa d’habitatge social

23/01/2015

La pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un desnonament, fa que persones i/o famílies del nostre municipi, pateixin situacions molt crítiques.

Per ajudar a trobar una solució a aquest greu problema, l’Àrea d’Acció Social del nostre Ajuntament, fa una crida a totes aquelles persones que disposin d’un habitatge buit, per tal que el posin al servei d’aquelles persones i/o famílies que el necessiten.

L’Ajuntament es constitueix com a mediador en aquests casos i es responsabilitzarà dels convenis que dins d’aquest àmbit es puguin subscriure i fruit d’aquesta voluntat, el passat dia 19 de gener, la Junta de Govern Local va aprovar el contracte tipus per la cessió d’ús d’habitatges.

Si tens un habitatge buit sigues solidari!

Per qualsevol informació al respecte es podeu posar en contacte amb les oficines municipals en horari d’atenció al públic de 9:00 a 14:00 o al telèfon 972856002.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i solidaritat!