CONVOCATÃ’RIA D’UN PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA DE LA PLAÇA DE SECRETARIA I INTERVENCIÓ

19/10/2020

La Junta de Govern Local,  en sessió ordinària de data 5 d’octubrede 2020, va acordar convocar el procés selectiu per a la cobertura amb caràcter interí de la plaça de Secretaria Intervenció. Podeu consultar la convocatoria que s’ha publicat al BOP de Girona a l’enllaç seguent:

https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2020/201/202020107456.pdf