Conveni amb el CTTI de la Generalitat de Catalunya per a la construcció d’una infraestructura de telecomunicacions

24/11/2015

Conveni cessió espai per instal·lació d’una antena