Canvis en el servei de recollida de trastos a domicili

03/02/2017

A partir de l’1 de gener de 2017, el servei de recollida de trastos a domicili el presta l’empresa NORA SERVEIS MEDIAMBIENTALS.

El servei de recollida és exclusiu per residus voluminosos (trastos vells, electrodomèstics, mobles, etc.). La freqüència del servei és mensual, i es realitzarà el segon dimecres de cada mes.

La recollida es fa de forma concertada: cal facilitar les dades de contacte a trucant al telèfon 872012018.

Els materials a recollir s’hauran de treure la nit abans del dia de recollida al costat de l’entrada del domicili de cada usuari, de forma ordenada. Mai s’han de deixar els mobles i trastos vells fora al carrer ni al costat dels contenidors.

No s’admetrà la recollida a través d’aquest servei de residus que tenen connotacions perilloses o contaminants quan es dipositen en un espai desprotegit de la via pública: finestres i altres residus amb vidre, pots  amb restes de residus especials, líquids, envasos a pressió, etc.