Bonificacions del cànon de l’aigua

31/03/2017

L’Agència Catalana de l’aigua disposa de bonificacions sobre el cànon de l’aigua en els usos domèstics que poden suposar un estalvi d’aquest impost dins en la factura de l’aigua. L’ampliació dels trams del cànon de l’aigua i el cànon social de l’aigua, que es poden demanar conjuntament si es compleixen els requisits; i una altra per a reg eficient.

Ampliació de trams del cànon de l’aigua: “més quantitat d’aigua a preu bàsic”.

El cànon de l’aigua és un impost sobre el consum d’aigua que es calcula per trams; disposa de tipus progressius de manera que quanta més aigua consumim més cara la paguem. L’ampliació dels trams del cànon de l’aigua permet afegir al primer tram 3m³ mensuals per persona als límits de consum d’aigua establerts pel 1er tram, 2m³ mensuals per persona pel 2n tram i 1 m³ per persona al mes en el cas del 3er tram. Aquesta bonificació es pot aplicar en aquelles unitats de convivència que tinguin 4 membres o més i reben un tractament especial els habitatges on conviuen persones amb un grau de discapacitat superior al 75%, que als efectes de l’ampliació computaran com a dues persones. Si al afegir-les a la resta de membres sumen 4 o més persones també poden sol·licitar l’ampliació (en aquest cas no es pot fer tramitació telemàtica perquè s’ha d’adjuntar amb la sol·licitud la resolució que certifica el grau de discapacitació).

El canon social: “reduïm el preu del cànon de l’aigua de 0,4936 €/ m³ a 0,24 €/ m³”.

El cànon social consisteix en l’aplicació d’un tipus especial del primer tram del cànon de l’aigua, reduït en més del 50%  del valor habitual, sempre i quan el consum de la factura no superi el primer tram del cànon de l’aigua. Ajuda a garantir la cobertura de les necessitats bàsiques d’aigua i a establir un valor del cànon adaptat a les situacions de vulnerabilitat de la població menys afavorida.

Per més informació al respecte podeu visitar la següent pàgina web: ACA

Per sol·licitar les bonificacions, podeu visitar la següent pàgina web: Bonificacions