Aprovació de les bases que regiran el Pla d’Ocupació Local 2014-2015

El passat dia 5 de desembre, es van aprovar per acord de Ple, les bases que regiran el Pla d’Ocupació Local 2014-2015 i que tenen com objectiu establir el procediment que regirà la contractació d’un total de 32 persones al llarg de tot el període.

Aquesta convocatòria es realitza davant de la situació de crisi actual, l’increment incessant de persones en situació d’atur, el deteriorament cada vegada més greu de la situació econòmica de les persones que ja fa un temps que han perdut la feina i que ja no perceben o estan a punt de deixar de percebre la prestació per atur.

Les persones seleccionades seran contractades per obra o servei determinat per l’Ajuntament de Riudarenes amb una durada contractual de 6 mesos a mitja jornada. 

Es faran 8 contractacions cada 6 mesos fins al desembre del 2015.

La contractació contempla un període de formació transversal, per a la millora de la ocupabilitat de les persones contractades. També es programaran tutories individuals de seguiment, per donar eines de recerca de feina i millorar les possibilitats d’inserció posterior dels treballadors/res contractats/des.

Les persones interessades en participar en la convocatòria hauran d’omplir una instància que podran trobar a les Oficines Municipals i a la web municipal, o que també podran recollir a la sessió informativa corresponent i presentar-la juntament amb la documentació següent:

 Fotocòpia del DNI

 Currículum vitae actualitzat.

 Acreditació d’estar a l’atur, i inscrit com a Demandant d’Ocupació No Ocupat un any abans de la data límit de presentació de sol·licituds.

 Document acreditatiu d’haver esgotat la prestació o subsidi d’atur.

 Document acreditatiu d’haver esgotat alguna altra prestació pública de caràcter assistencial.

 Còpia de la declaració de l’ IRPF de l’exercici anterior o bé certificat de l’ AEAT d’estar exempt de realitzar-la.

  

Llocs de presentació:  Oficines Municipals

 

Data màxima de presentació: 3 de gener de 2014

 

Cliqueu aquí per descarregar les bases de participació Bases Plans d’Ocupació 2014-2015