Subvencions habitatge Generalitat

29/05/2018

La Generalitat ha convocat 2 línies de subvencions per habitatges.

Us facilitem doncs uns enllaços pel que fa aquestes subvencions per al pagament de lloguer, en règim de concurrència competitiva, per facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de la població en risc d’exclusió social.

Subvencions per al pagament del lloguer

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20246_Subvencions-per-al-pagament-del-lloguer

Subvencions per a obres d’arranjament a l’interior dels habitatges

http://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Subvencions_arranjament_interior

 

Per a més informació podeu trucar al 012