Urbanisme, equipaments, habitatge, governació
Joan Maria Orri FontRegidor: Joan Maria Orri Font
governacio@riudarenes.org

L’àrea d’urbanisme assumeix la gestió dels programes d’actuació municipal dedicats al planejament i gestió urbanística, especialment en tot allò que afecta al desenvolupament del POUM (plans parcials, modificacions de planejament, etc.).

També es realitza el seguiment de totes les autoritzacions urbanístiques, siguin llicències d’obres, parcel·lacions, informes urbanístics i controls d’obres i/o protecció de la legalitat urbanística.

06/11/2013

Planejament urbanístic de Riudarenes

Accés al POUM     Aquí podeu accedir a través de la pàgina web del Departament de Política Territorial de la Generalitat a tota la documentació inclosa al POUM de Riudarenes   Cliqueu aquí per accedir a la informació ...

  •  
  •