Acció social, solidaritat, cooperació i participació ciutadana
Anna Serra GironèsRegidora: Anna Serra Gironès
acciosocial@riudarenes.org

Des de l’Àrea d’Acció Social, Solidaritat i Cooperació es pretenen potenciar totes aquelles activitats i intervencions que tendeixin a millorar el benestar dels veïns i veïnes de Riudarenes, especialment d’aquells que més directament s’estan veient afectats pel context de crisi econòmica. Des de l’Àrea es treballa des d’una perspectiva no assistencialista, fomentant l’autonomia de les persones. Malgrat el context actual volem mantenir les accions vinculades a la cooperació internacional, fent efectiva la solidaritat arreu.

25/09/2015

La Junta de Govern Local aprova una moció de suport a l’acollida de població refugiada

El passat dia 14 de setembre, la Junta de Govern Local va prendre l’acord que tot seguit es transcriu, aprovant una moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la mediterrània, aprovant al mateix temps una aportació econòmica al Fons Català de Cooperació al Desemvolupament de 1.100 euros. “El món ...

14/07/2015

Informació sobre els embargaments d’ajuts d’urgència socials

La Federació de Municipis de Catalunya i l’ACM  va denunciar aquesta pràctica a través d’un comunicat alertant que era un atac a les polítiques de cohesió i atenció social i que només es feia amb fins recaptatoris. sense tenir en compte d’altres factors que l’ordenament jurídic, esdevé un atac a les polítiques de cohesió social ...

12/05/2015

Servei d’Assessorament Jurídic en Llei d’Estrangeria

El Consell Comarcal de la Selva, dins del Pla d’Inclusió i Ciutadania, ofereix el Servei d’Assessorament Jurídic en Llei d’Estrangeria, en concret es dona informació, assessorament legal i suport jurídic per a resoldre qüestions relacionades amb aquesta llei. Amb el finançament de la Secretaria per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, en data ...

23/01/2015

Creació d’una borsa d’habitatge social

La pèrdua de l’habitatge com a conseqüència d’un desnonament, fa que persones i/o famílies del nostre municipi, pateixin situacions molt crítiques. Per ajudar a trobar una solució a aquest greu problema, l’Àrea d’Acció Social del nostre Ajuntament, fa una crida a totes aquelles persones que disposin d’un habitatge buit, per tal que el posin al ...

  •  
  •