REPARTIMENT DE MASCARETES

L’Ajuntament de Riudarenes ha rebut diferents donacions de mascaretes per part d’empreses del municipi. Des d’aquí volem agrair la cooperació i solidaritat de totes elles.

És per aquest motiu que des de l’Ajuntament hem decidit oferir-les al col·lectiu de més risc de la població i per tant, a partir d’aquesta setmana les repartirem a la gent de més de 65 anys.

Si hi ha alguna persona del municipi que també en necessita i no es troba dins aquest col·lectiu pot trucar a l’Ajuntament per donar les dades i també n’hi farem arribar.