RECOMANACIONS PER EVITAR TOXIINFECCIONS ALIMENTÀRIES

Des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’ha emès el següent comunicat:
.

Atès que aquestes darreres setmanes s’està detectant un augment significatiu de brots de toxiinfeccions alimentàries en diferents establiments, cases de colònies, campaments i casals d’estiu, la Subdirecció General de Seguretat Alimentària i Protecció de la Salut ha elaborat el document amb recomanacions sanitàries perquè per extremar les mesures d’higiene en la manipulació dels aliments, l’aigua de consum i la higiene personal.

Comunicat informatiu complert: PDF


Per evitar les TIA, seguiu les següents indicacions:

.

1. Higiene i neteja
• Renteu-vos les mans abans de començar a preparar el menjar i cada cop que tossiu, esternudeu, aneu al lavabo o toqueu les escombraries.
• Netegeu les superfícies i els estris de cuina abans de fer-los servir i, especialment, després de manipular aliments crus, com carn, peix, ous, pollastre, etc.
• Porteu roba exclusiva neta o un protector (davantal) mentre prepareu o serviu el menjar.
• Recordeu als infants i joves rentar-se les mans amb aigua i sabó abans de menjar.

2. Separeu els aliments crus dels cuinats
Separeu els aliments crus dels que ja estan cuinats per evitar que els aliments crus, que poden contenir microorganismes, contaminin els aliments cuinats o els que es consumeixen crus que ja estiguin nets.

3. Cuineu amb seguretat
Cuineu bé els aliments perquè no quedin parts crues, a una temperatura que arribi com a mínim als 75 °C en el centre del producte.
Qualleu bé l’ou de les truites, les quiches i els altres productes elaborats amb ou cru. L’ou sense quallar és un medi idoni perquè hi creixin microbis.

4. Mantingueu els aliments a les temperatures adequades
• Conserveu els aliments que requereixen fred a la nevera.
• Controleu que la temperatura de la nevera no superi els 4 °C.
• Prepareu els aliments amb poca antelació abans de consumir-los.
• Poseu els aliments cuinats tant aviat com sigui possible a la nevera, no els deixeu a temperatura ambient.
• Conserveu en refrigeració els aliments sobrers que no s’han servit.
• En cas de rebre el menjar ja elaborat d’un altre cuina:
o Comproveu i enregistreu que els aliments arriben a les temperatures regulades per la normativa:
 Els aliments que s’han de consumir en fred a Tª < a 8ºC
 Els aliments que s’han de consumir en calent a Tª ≥ 65ºC
o Mantingueu-los a aquestes temperatures fins el moment de servir-los.

5. Menú testimoni:
Guardeu per a cada tipologia d’àpat una ració com a menú testimoni, identificat i datat, mantingueu-lo en refrigeració o congelació un mínim de dos dies.

6. Aigua
Els allotjaments infantils i juvenils amb instal·lacions fixes, han de disposar d’aigua apta per al consum amb garantia sanitària per tots els usos, com per beure, rentar-se les dents, cuinar i netejar els aliments i les superfícies en contacte amb els aliments.
L’aigua apta per al consum ha d’estar desinfectada amb nivells de desinfectant residual i ha d’estar controlada. L’aigua haurà de complir els valors paramètrics microbiològics i fisicoquímics establerts a la normativa vigent (Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s’estableixen els criteris sanitaris de l’aigua de consum humà.) i amb presència de desinfectant residual en el punt de consum. A més, les instal·lacions han de reunir les condicions sanitàries adequades que evitin la contaminació de l’aigua subministrada.
En el cas de terrenys d’acampada, a l’hora de planificar una acampada s’ha de prestar especial atenció en com aconseguir aigua amb garanties sanitàries per al consum diari i per al desenvolupament de les diferents activitats (excursions, passejades, etc.).
En les sortides o excursions cal emportar-se cantimplores o aigua envasada a la motxilla i és convenient informar-se, a traves de l’ajuntament, de si hi ha fonts amb aigua potable en el camí o zona d’estada.

Cal tenir en compte que no s’ha de beure aigua dels rius, rierols, llacunes i basses o fonts naturals de les que es desconegui la procedència i no es s tingui constància de la seva aptitud sanitària. Beure aquesta aigua pot suposar un risc perquè pot està exposada a diferents tipus de contaminació i no està desinfectada. Cal tenir present que el fet que l’aigua procedent de la natura tingui bon aspecte o sembli neta i transparent no implica que sigui apta per al consum. Com a conseqüència de l’activitat agrícola,
ramadera, industrial o domèstica, les aigües subterrànies i superficials poden estar exposades, a més d’algunes substàncies químiques, a nombrosos agents biològics -des de microorganismes fins a ous o quistos de paràsits-, que les poden fer perjudicials i
causar repercussions sobre la salut. És per això que aquestes aigües, abans que arribin a les aixetes de les llars, sempre són sotmeses a un tractament de desinfecció, i moltes vegades a altres processos tecnològics, que permet fer-les aptes per al consum humà.

Per a més informació sobre aspectes relacionats amb la seguretat alimentària en la manipulació d’aliments en les activitats de lleure:
• Quatre normes per garantir la seguretat dels aliments que preparem
• El rentat de mans
• Què és la contaminació encreuada i com evitar-la?
• Consells per emmagatzemar correctament els aliments a la nevera
• Neteja i desinfecció de fruites i verdures
• Manipuladors d’aliments
• Consells per menjar a l’aire lliure
• Aquest estiu, beu aigua amb garanties sanitàries!