PLA D’ACCIÓ CONTRA LES VIOLÈNCIES SEXUALS

El Cos de Mossos d’Esquadra posa en marxa a tot Catalunya un Pla d’Acció contra les violències sexuals en entorns d’oci amb l’objectiu de donar una resposta policial eficaç davant aquest fenomen, garantir la seguretat en entorns de risc i reduir les victimitzacions en aquest àmbit.

Informació: web