DESPLEGAMENT DE CONNEXIO 4G I 5G

Les operadores de telefonia mòbil han anunciat que durant les properes setmanes realitzaran el procés d’implantació a Riudarenes dels serveis de telefonia mòbil de nova generació, 4G i 5G, sobre les bandes de 800 i 700 MHz , respectivament, el que permetrà  gaudir de connexions mòbils d’alta velocitat amb una millor cobertura a l’interior dels edificis i més extensió geogràfica.

Per a la posada en marxa dels serveis mòbils 4G i 5G en 800 i 700 MHz, respectivament, cal que els operadors mòbils procedeixin a l’encesa de nodes ubicats a diferents estacions de telefonia mòbil repartides per tot Espanya. Aquesta encesa i conseqüent emissió en una banda adjacent a la de la TDT podria afectar la recepció del senyal de televisió en alguns edificis o habitatges propers a les estacions de telefonia mòbil.

Podeu trobar més informació en aquest enllaç