Convocatòria del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de vigilant local per a Riudarenes

Bases

MODEL DE SOL·LICITUD

Publicat al BOP el dia 9/11/2021 núm. 214