PLE ORDINARI 17/12/2018

13/12/2018

S’informa que el proper dilluns dia 17 de desembre a les 18:30 a l’edifici del Sindicat se celebrarà sessió ORDINÀRIA del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

 

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació acta anterior.

2.- Aprovació inicial Ordenança animals.

3.- Aprovació inicial Ordenança disc horari.

4.- Modificació Ordenances 2019.

5.- Aprovació inicial pressupost 2019.

6.- Moció AMI suport presos polítics.

7.- Aprovació del model de control intern simplificat en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l’exercici de la funció interventora sobre els drets i ingressos de l’entitat local.

8.- Aprovació provisional PEU Esparra.

9.- Punts d’urgència.

10.- Donar compte de decrets d’Alcaldia.

11.- Precs i preguntes.