Ordenança núm. 17 Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies de qualsevol mena.

Ordenança Fiscal núm.17

Not Found

Sorry, but you are looking for something that is not here.