Ordenança núm. 15 Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals exteriors, bastides i altres instal•lacions anàlogues.

Ordenança Fiscal núm.15

Not Found

Sorry, but you are looking for something that is not here.