Normativa urbanística i plànols d’ordenació

Aquesta pàgina us dóna accés a la normativa (claus) i plànols d’ordenació municipals segons el text del POUM aprovat en data 4 d’abril de 2009 (format PDF).

 

Clau núm. 1a Zona nucli antic històric

Clau núm. 1b Zona nucli antic proximitat

Clau núm. 1c Zona nucli antic proximitat hpp

Clau núm. 2a Subzona eixample

Clau núm. 2b Subzona eixample suburbana extensiva

Clau núm. 2c Subzona eixample Can Branqueda

Clau núm. 2hpp Subzona eixample hpp

Clau núm. 3a Subzona edificació unifamiliar adossada suburbana extensiva

Clau núm. 3b Subzona edificació unifamiliar adossada

Clau núm. 3c Subzona edificació unifamiliar adossada Can Campà

Clau núm. 4a Subzona habitatge aïllat suburbana extensiva

Clau núm. 4b Subzona habitatge aïllat Can Maleta

Clau núm. 4c Subzona habitatge aïllat Can Gonach.

Clau núm. 4d Subzona habitatge aïllat Can Fornaca

Clau núm. 4e Subzona habitatge aïllat

Condicions generals núm. 4 Condicions generals per totes les subzones de la clau 4

Clau núm. 5 Zona de masies en sòl urbà

Clau núm. 6 Zona comercial terciària

Clau núm. 7 Verd privat

Clau núm. 8.1.a Subzona naus aïllades parcel·la 5000 m

Clau núm. 8.1.b Subzona naus aïllades parcel·la 2000 m

Clau núm. 8.2.a Subzona naus entre mitgeres 20 m

Clau núm. 8.2.b Subzona naus entre mitgeres 15 m

Condicions generals núm. 8 Condicions generals de totes les subzones de la clau 8.

Clau núm. 9 Zona preferentment agrícola

Clau núm. 10 Zona forestal

Condicions generals de les construccions i instal·lacions en SNU Condicions generals

Plànol ordenació Nucli Aquí podeu descarregar el plànol d’ordenació del sector corresponent al nucli.

Plànol ordenació Can Fornaca Aquí podeu descarregar el plànol d’ordenació corresponent al sector Can Fornaca.

Plànol ordenació Sòl no urbanitzable Aquí podeu descarregar el plànol d’ordenació del sòl no urbanitzable.

 

Per consultar tota la documentació inclosa a l’expedient del POUM, podeu accedir al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya, on tindreu accés a tots els document tècnics i/o memòries que en formen part: RPUC