Agenda 21

El municipi de Riudarenes té elaborat el seu Pla d’Acció Local per a la Sostenibilitat (PALS).

L’Ajuntament de Riudarenes, coneixedor dels reptes ambientals, econòmics i socials que planteja el procés global de desenvolupament, en representació de la població de la seva ciutat, assumeix la responsabilitat de col·laborar activament a buscar solucions des de l’àmbit local. Aquesta dimensió local no s’exhaureix en ella mateixa, com si intentés una solució parcial i aïllada, sinó que aspira a projectar-se cooperativament cap a territoris propers i llunyans, en un esforç solidari de cerca de la sostenibilitat global. I no només vol defensar i difondre una idea de sostenibilitat associada a la globalitat en l’estricte sentit territorial del conjunt del planeta, sinó també en el d’integració de totes les dimensions en què es desplega l’activitat humana:formativa, participativa, social, cultural, econòmica i mediambiental.
 

Aquesta acció, promoguda per part de la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Riudarenes, consta de diverses fases de treball d’un equip tècnic amb les quals s’ha fet una Diagnosi de l’estat ambiental, econòmic i social del municipi, a fi de dissenyar el pla d’Acció que permeti resoldre els principals problemes detectats i afrontar els principals reptes de futur que s’acordin.

 Aquest Pla d’Acció constitueix el document i referent bàsic de l’anomenada Agenda 21 municipal, que esdevé el Pla Estratègic que marca el model de desenvolupament sostenible futur del municipi.

Un dels elements essencials dels processos s’Agenda 21 ha estat la participació i implicació del conjunt de la població, dels sectors econòmics locals i de les entitats.

Als següents enllaços podreu descarregar i consultar la documentació bàsica que integra aquest document:

Diagnosi

PALS Riudarenes

PERUSNU Riudarenes