La Junta de Govern Local

04/02/2014

Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.

Elecció dels seus membres

L’alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s‚Äôhaur√† de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se t√†citament acceptat aquest si dins del termini de dos dies h√†bils seg√ľents no es produeix ren√ļncia expressa, comunicada fefaentment a l‚Äôalcalde.

Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a √≤rgan executiu, les seg√ľents compet√®ncies :

1. L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que el Ple li delegui.

3. Les atribucions que l’alcalde li delegui.

4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.

Calendari de treball de la Junta de Govern de Local

Les sessions ordin√†ries de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Riudarenes, √©s celebren amb car√†cter setmanal, els dilluns no festius a les 20:00 hores a la sala de reunions de les oficines municipals, pr√®via convocat√≤ria de l’Alcalde.

 

Composició de la Junta de Govern Local

NOM     PARTIT
POL√ćTIC
    C√ÄRREC     E-MAIL
Josep Solé Turon
    Junts per Catalunya РRiudarenes (JxCat РJUNTS)     Alcalde i responsable de les àrees governació, educació, seguretat ciutadana i personal     jsole@ajuntamentderiudarenes.cat
 
Mireia Turon Masferrer
    Junts per Catalunya РRiudarenes (JxCat РJUNTS)     Regidora de promoció econòmica, comerç i turisme i joventut     mturon@ajuntamentderiudarenes.cat
 
Joan Ignasi Carles Ledesma
    SOM RIUDARENES РINDEPENDENTS DE LA SELVA (SOMRIU РIdSelva)     Regidor de cultura, noves tecnologies i participació ciutadana     icarles@ajuntamentderiudarenes.cat
 
Francesc Bota Bassas
    SOM RIUDARENES РINDEPENDENTS DE LA SELVA (SOMRIU РIdSelva)     Regidor de medi ambient, medi rural i entitats     fbota@ajuntamentderiudarenes.cat