Junta de Govern Local

29/05/2017

A fi de difondre les decisions que adopta aquest òrgan resolutori, l’Ajuntament de Riudarenes publica les últimes actes Juntes de Govern Local celebrades, eliminant les dades de caràcter personal, en compliment de la LOPD.

Podeu consultar les Juntes de Govern Local celebrades a partir de l’any 2017 a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Riudarenes

 

ANY 2016

4 de gener de 2016

18 de gener de 2016

1 de febrer de 2016

15 de febrer de 2016

10 de març de 2016

21 de març de 2016

4 d’abril de 2016

18 d’abril de 2016

2 de maig de 2016

17 de maig de 2016

30 de maig de 2016

13 de juny de 2016

20 de juny de 2016

27 de juny de 2016

4 de juliol de 2016

11 de juliol de 2016

18 de juliol de 2016

1 d’agost de 2016

9 d’agost de 2016

22 d’agost  de 2016

5 de setembre  de 2016

12 de setembre 2016

22 de setembre de 2016

3 d’octubre de 2016

17 d’octubre de 2016

31 d’octubre de 2016

7 de novembre de 2016

14 de novembre de 2016

28 de novembre de 2016

5 de desembre de 2016

12 de desembre de 2016

19 de desembre  de 2016

 

 

ANY 2015

12 de gener de 2015

19 de gener de 2015

2 de febrer de 2015

16 de febrer de 2015

2 de març de 2015

16 de març de 2015

30 de març de 2015

20 d’abril de 2015

4 de maig de 2015

18 de maig de 2015

10 de juny de 2015

29 de juny de 2015

6 de juliol de 2015

20 de juliol de 2015

3 d’agost de 2015

31 d’agost de 2015

14 de setembre de 2015

28 de setembre de 2015

19 d’octubre de 2015

2 de novembre de 2015

16 de novembre de 2015

7 de desembre de 2015

21 de desembre de 2015

 

ANY 2014

13 de gener 2014

27 de gener de 2014

10 de febrer de 2014

3 de març de 2014

17 de març de 2014

7 d’abril de 2014

28 d’abril de 2014

5 de maig de 2014

19 de maig de 2014

2 de juny 2014

16 de juny de 2014

7 de juliol de 2014

21 de juliol de 2014

18 d’agost de 2014

1 de setembre de 2014

8 de setembre de 2014

15 de setembre de 2014

6 d’octubre de 2014

20 d’octubre de 2014

3 de novembre de 2014

17 de novembre de 2014

1 de desembre de 2014

15 de desembre de 2014

 

ANY 2013

7 d’octubre de 2013

10 d’octubre de 2013

4 de novembre de 2013

18 de novembre de 2013

2 de desembre de 2013

16 de desembre de 2013

31 de desembre de 2013