Edicte referent a la sentència dictada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, d’anul·lació d’una ordenança fiscal

02/04/2015

Exercici 2015

Edicte número 64 de data 2 d’abril de 2015