Edicte referent a la designació dels membres de la Junta de Govern Local

03/07/2015

Exercici 2015

Edicte número 127 de data 3 de juliol de 2015