Edicte referent a la delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern

03/07/2015

Exercici 2015

Edicte número 127 de data 3 de juliol de 2015